Anong mga Dokumento ang Kailangan Kong Pumunta sa Dominican Republic?

Bago ka pumunta sa Dominican Republic, kailangan mong kunin ang mga tamang dokumento. Kabilang sa mga pangunahing bagay ang iyong pasaporte, iyong ID card at isang work visa. Kakailanganin mong isalin at ma-notaryo ang mga dokumentong ito. Maaaring igiit ng mga awtoridad sa imigrasyon na ipanotaryo mo ang mga ito sa pamamagitan ng isang aprubadong awtoridad.

Card ng turista

Ang isang Tourist card para sa Dominican Republic ay isang entry permit na nagpapahintulot sa mga bisita na makapasok sa bansa. Ang dokumentong ito ay kinakailangan sa pagdating at may bisa sa loob ng isang taon mula sa petsa ng paglabas. Nagbibigay-daan ito ng 30 araw na pamamalagi, ngunit posibleng palawigin ang card nang hanggang 120 araw. Maaaring makuha ang tourist card online o mula sa General Directorate of Migration sa Santo Domingo. Mahalagang magtago ng kopya ng dokumentong ito sa iyo para sa mga layunin ng imigrasyon.

Ang isang Tourist card para sa Dominican Republic ay kinakailangan para sa mga mamamayan ng US na makapasok sa bansa, ngunit hindi ito kinakailangan para sa mga mamamayan ng ibang mga bansa. Kung ikaw ay darating sa pamamagitan ng eroplano, ang bayad ay isasama sa iyong airfare. Laging magandang ideya na i-double check kung kasama ang bayad sa tourist card sa presyo ng iyong airfare bago mag-book ng flight papuntang Dominican Republic.

Anong mga Dokumento ang Kailangan Kong Pumunta sa Dominican Republic?

Pasaporte

Kung ikaw ay naglalakbay para sa isang maikling holiday o isang mahabang paglalakbay sa negosyo, ang pagkuha ng isang pasaporte sa Dominican Republic ay magpoprotekta sa iyo mula sa mga pitfalls ng internasyonal na paglalakbay. Bagama’t hindi malamang na maaresto ka habang nasa ibang bansa, dapat mong malaman ang mga lokal na batas. Kung nagkakaproblema ka, matutulungan ka ng gobyerno ng Dominican at Canadian Embassy.

Kinakailangan ng Dominican Republic na mayroon kang balidong pasaporte at sertipiko ng kapanganakan. Kakailanganin mo ring magbayad ng visa fee at mag-set up ng appointment sa isang konsulado para sa isang visa interview. Ang Dominican Republic ay bahagi ng CARICOM, na nangangahulugan na ang mga mamamayan mula sa bansa ay maaaring manirahan at magtrabaho sa anumang bansang miyembro ng CARICOM.

ID card

Ang Dominican Republic ay nagbibigay ng ID card sa mga residenteng 18 taong gulang pataas. Ang card na ito ay naglalaman ng impormasyon tulad ng buong pangalan, petsa ng kapanganakan, nasyonalidad, kasarian, lahi, at katayuang sibil. Naglalaman din ang card ng 11-digit na numero na ginagamit para sa maraming layunin kabilang ang pagkakakilanlan ng botante, lisensya sa pagmamaneho, at pagkakakilanlan ng nagbabayad ng buwis. Ginagamit din ito ng mga pribadong kumpanya upang makilala ang mga customer.

Gayunpaman, ang gobyerno ay nasa huli pa rin ng 15 taon pagdating sa pagpapatupad ng sistema. Gayunpaman, kumikilos ito patungo sa layunin at nagmungkahi ng biometric census ng mga dayuhan na naninirahan sa Dominican Republic. Ito ay isang dahilan para sa pag-aalala para sa mga aktibista ng karapatang pantao na natatakot na ang bagong programang ito ay uuriin ang sinumang may lahing Haitian bilang ilegal.

Visa sa trabaho

Kung plano mong magtrabaho sa Dominican Republic, mahalagang mag-apply para sa work visa. Mayroong pangkalahatang kakulangan ng mga bihasang manggagawa at kakulangan ng mga pagkakataong pang-edukasyon sa bansa. Pinipigilan ng gobyerno ang mga overstayer, kaya siguraduhing magdala ka ng mga kopya ng iyong pasaporte at mga tiket sa eroplano. Bilang karagdagan, kailangan mong kumuha ng self-addressed prepaid express envelope. Kung hindi ka Dominican citizen, kailangan mong kumuha ng tourist visa bago mag-apply para sa work visa.

Kung nagtatrabaho ka sa Dominican Republic, kakailanganin mo rin ng work permit at residence permit. Sisimulan mo ang proseso pagkatapos pumirma ng kontrata sa pagtatrabaho. Ang susunod na hakbang ay kunin ang mga kinakailangang dokumento at isumite ang mga ito sa Dominican embassy.