Kailangan ba namin ng Visa para sa Dominican Republic?

Kailangan ba namin ng Visa para sa Dominican Republic?
Dominican Republic – dominikawakacje.com

Kapag naglalakbay sa Dominican Republic, dapat mong tiyakin na mayroon ka ng lahat ng mga dokumento na kinakailangan para sa pagpasok. Kung ikaw ay isang turista o isang negosyante, kailangan mong magkaroon ng isang balidong visa kung plano mong magtrabaho o manatili sa loob ng isang panahon. Kakailanganin mo ring magpakita ng wastong pasaporte at isang resolusyon na inisyu ng Ministry of Labor. Ang dokumentong ito ay lehitimo sa iyong kontrata sa pagtatrabaho sa Dominican Republic. Dapat itong tukuyin ang posisyon at suweldo na iyong kikitain.

Depende sa tagal ng iyong pamamalagi at iyong nasyonalidad, maaaring kailanganin mong kumuha ng Dominican Republic tourist visa. Ang mga nakatira sa mga lugar ng US, UK, Canada, at Schengen ay hindi kasama sa kinakailangang ito. Ang mga manlalakbay mula sa ibang mga bansa, gayunpaman, ay dapat mag-aplay para sa visa mula sa konsulado o embahada ng Dominican Republic. Ang halaga ng visa ay nag-iiba depende sa uri at haba ng pananatili. Halimbawa, ang isang single-entry na tourist visa ay maaaring nagkakahalaga ng US$95 USD.

Bilang karagdagan sa isang wastong pasaporte, ang mga bisita ay dapat ding magdala ng isang kamakailang, may kulay na larawan ng kanilang mga sarili. Dapat din silang magkaroon ng patunay ng travel health insurance. Panghuli, dapat silang magbigay ng patunay ng kanilang mga akomodasyon, tulad ng dokumento ng kasunduan sa pagrenta o reserbasyon sa hotel.