Mahalagang Impormasyon Bago Pumunta sa Dominican Republic

Kung nagpaplano kang bumisita sa Dominican Republic, may ilang mga pag-iingat na dapat mong gawin. Halimbawa, dapat kang kumunsulta sa isang abogado bago maglakbay at huwag uminom ng alak o droga. Dapat mo ring tiyakin na ikaw ay mabakunahan laban sa COVID-19.

Iwasan ang pakikipag-ugnayan sa mga hayop

Bago maglakbay sa Dominican Republic, mahalagang malaman ang tungkol sa iba’t ibang hayop na maaaring kumagat sa iyo. Ang ilan sa mga ito ay kinabibilangan ng mga paniki. Dapat mong iwasan ang pakikipag-ugnay sa mga hayop na ito. Dapat ka ring magsuot ng sapatos habang nasa dalampasigan para maiwasang makagat. Bilang karagdagan, iwasan ang pag-inom ng tubig na hindi chlorinated. Panghuli, iwasan ang pakikipag-ugnay sa anumang hindi kilalang mga hayop, lalo na ang mga may laway sa iyong mga mata. Ang mga bata ay partikular na nasa panganib dahil mahilig silang makipag-ugnayan sa mga hayop, at mas malamang na magkaroon sila ng mga kagat sa kanilang mga ulo at leeg. Kung kailangan mong makagat ng anumang hayop, dapat kang humingi kaagad ng medikal na atensyon.

Mahalagang Impormasyon Bago Pumunta sa Dominican Republic

Ang pagpapabakuna laban sa rabies ay isa pang mahalagang pag-iingat sa kalusugan sa Dominican Republic. Kung ikaw ay naglalakbay kasama ang mga bata o bumisita sa isang miyembro ng pamilya, mahalagang makuha ang mga kinakailangang pagbabakuna. Ang rabies ay isang malubhang sakit, at dapat kang laging humingi ng medikal na payo kung pinaghihinalaan mong nalantad ka sa sakit.

Mahalagang magpabakuna bago maglakbay sa Dominican Republic upang maprotektahan ang iyong pamilya mula sa sakit. Ang malaria ay maaaring maipasa sa mga tao sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa kontaminadong tubig at pagkain. Karamihan sa mga manlalakbay ay dapat kumuha ng bakuna sa hepatitis A bago maglakbay sa Dominican Republic, ngunit kung plano mong kumain ng lokal na pagkain o uminom ng de-boteng tubig, dapat mong isaalang-alang ang pagkuha ng bakuna sa typhoid. Ang pagbabakuna na ito ay dapat gawin nang maaga hangga’t maaari bago maglakbay sa Dominican Republic.

Dapat ka ring sumangguni sa US Centers for Disease Control and Prevention tungkol sa anumang partikular na panganib sa kalusugan na maaaring naroroon sa Dominican Republic. Mayroong impormasyon tungkol sa mga isyu sa kaligtasan sa paglalakbay sa Dominican Republic sa website ng Centers for Disease Control and Prevention.

Kung ikaw ay mahilig sa hayop, makabubuting umiwas sa mga hayop sa kalye dahil maaari silang magdala ng mga nakakahawang sakit. Kung hindi mo maiiwasan ang mga hayop sa kalye, ang pag-ampon ng mga hayop mula sa mga organisasyong tagapagligtas ng hayop ay isang magandang paraan upang maiwasan ang anumang panganib ng impeksyon.

Kumunsulta sa isang abogado bago maglakbay sa Dominican Republic

Kung naglalakbay ka sa Dominican Republic, may ilang bagay na dapat mong malaman. Una sa lahat, ang mga batas ng Dominican Republic tungkol sa mga paglabag sa droga ay napakahigpit. Kung mahuhuli ka sa droga, maaari kang mapaharap sa mahabang sentensiya sa bilangguan at mabigat na multa. Kahit na ang maliit na halaga ng mga droga ay maaaring madala sa bilangguan. Dumadami ang mga pag-agaw ng droga sa mga paliparan at daungan, kaya dapat kang mag-impake nang maingat at iwasang magdala ng anuman sa pamamagitan ng customs.

Ang Dominican Republic ay may isa sa pinakamataas na rate ng pagkamatay para sa mga aksidente sa trapiko sa kalsada. Madalas na lumalabag ang mga drayber sa batas trapiko at humahabi mula sa isang linya hanggang sa linya, at maraming sasakyan ang hindi nasa mabuting kalagayan. Maaaring wala rin silang gumaganang mga headlight o salamin. Karaniwan din ang pagmamaneho ng inumin, kaya dapat kang gumamit ng matinding pag-iingat kapag nagmamaneho sa bansa. Kung ikaw ay naglalakbay sa isang motorsiklo, dapat ka ring maging mas maingat. Magkaroon ng kamalayan na ang mga kriminal kung minsan ay nagpapanggap bilang pulis at nagnanakaw ng iyong ari-arian.

Bago ka pumunta sa Dominican Republic, siguraduhing mayroon kang valid na dokumento sa paglalakbay. Mahalaga ito para sa ilang kadahilanan, kabilang ang personal na kaligtasan at seguridad. Mahalaga rin na tiyaking hindi ka mapupunta sa isang sitwasyon kung saan magiging biktima ka ng sekswal na pag-atake. Mahalaga ring malaman na ang credit card at pandaraya sa ATM ay karaniwan sa Dominican Republic. Tiyaking suriin ang iyong patakaran sa seguro bago maglakbay, pati na rin ang mga batas na pumapalibot sa paggamit ng mga ATM. Isa pa, tandaan na may panganib pa rin ng HIV/AIDS. Ang isa pang panganib ng impeksyon ay ang mga sakit na dala ng tubig, kabilang ang malaria at dengue. Gayundin, dapat mong malaman na ang mga sakit na dala ng lamok ay karaniwan sa panahon ng tag-ulan.

Kung naglalakbay ka sa Dominican Republic kasama ang isang partner, tiyaking alam mo ang mga legal na kinakailangan. Kinikilala ng Dominican Republic ang dalawang uri ng kasal: sibil at relihiyon. Bagama’t maaari mong pakasalan ang iyong kapareha na may sertipiko ng simbahan, kailangan mo ng sertipiko mula sa gobyerno ng Dominican. Kumonsulta sa isang abogado bago maglakbay sa Dominican Republic upang makakuha ng mga tamang legal na dokumento.

Iwasan ang pagmamaneho kung nakainom ka ng alak o droga

Ang alkohol at iba pang mga gamot ay maaaring makapinsala sa iyong pagpapasya, na nagpapahirap sa pagmamaneho. Sa kabila ng mahigpit na limitasyon sa pag-inom ng alak sa karamihan ng mga bansa, mapanganib pa rin ang pagmamaneho habang may kapansanan. Ang pag-alam sa iyong mga personal na limitasyon at kung paano nakakaapekto ang alkohol sa iyong kakayahang magmaneho ay ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang isang aksidente.

Ang alkohol at droga ay parehong ilegal sa Dominican Republic. Kahit na nakakonsumo ka ng maliit na halaga, ang alkohol ay maaaring makaapekto sa iyo nang matagal matapos ang agarang epekto nito ay mawala. Kumunsulta sa isang propesyonal sa kalusugan bago magmaneho, at siguraduhing ipaalam sa iyong doktor ang anumang mga gamot na iyong iniinom. Magagawa ng iyong doktor na bawasan ang panganib ng mga pakikipag-ugnayan sa droga at iba pang potensyal na mapanganib na sitwasyon sa pagmamaneho.

Magpabakuna laban sa COVID-19

Upang matiyak ang iyong kaligtasan kapag naglalakbay sa Dominican Republic, dapat kang magpabakuna laban sa COVID-19, na isang virus na maaaring magdulot ng kamatayan o paralisis sa mga bata at kabataan. Ang pagbabakuna para sa COVID-19 ay hindi kinakailangan para sa lahat ng mga manlalakbay, ngunit inirerekomenda para sa mga manlalakbay na hindi pa nalantad sa virus. Ang pagbabakuna ay magiging katumbas ng isang antigen test o PCR test. Kung wala kang immunization card, maaaring kailanganin ka pa ring sumailalim sa random na pagsusuri para sa COVID-19. Gayunpaman, kapag nabakunahan ka na laban sa COVID-19 at may valid na sertipiko, hindi ka na kakailanganing sumailalim sa pagsusuri.

Ang Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ay naglabas ng Level 2 Travel Health Notice para sa Dominican Republic, na nagsasaad ng katamtamang panganib na magkaroon ng COVID-19. Ang paggamit ng isang bakunang inaprubahan ng FDA ay maaaring magpababa ng panganib. Para protektahan ang iyong sarili, sundin ang mga alituntunin ng CDC para sa pagpapabakuna laban sa COVID-19. Ang pahina ng impormasyon sa COVID-19 ng Dominican Embassy ay naglalaman ng mga karagdagang detalye.

Bilang karagdagan sa pagpapabakuna laban sa COVID-19, dapat ka ring magkaroon ng kamalayan sa iba pang mga panganib sa kalusugan sa bansa. Ang pagkalat ng dengue ay tumaas sa ilang bansa sa America, at dapat mong protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pag-iwas sa kagat ng lamok. Para sa pinakamahusay na proteksyon, bisitahin ang isang doktor nang hindi bababa sa isang buwan bago ang iyong paglalakbay upang talakayin ang iyong kalusugan at tiyaking napapanahon ka sa lahat ng iyong pagbabakuna at mga gamot.

Ang bakuna para sa COVID-19 ay inaasahang darating sa Dominican Republic sa 2021. Binigyan ng Pamahalaan ng Estados Unidos ang bansa ng cold chain equipment na magbibigay-daan sa mga lokal na awtoridad na maabot ang mga nakahiwalay na komunidad. Kasama sa kagamitan ang isang malamig na kahon at 49 na carrier ng bakuna.

Maaari kang mabakunahan laban sa COVID-19 sa dalawang paraan: bilang isang mamamayan ng United States, maaari kang pumunta sa iyong doktor o mag-order nito online. Kung wala kang doktor o walang insurance, maaari mo ring bisitahin ang website ng CDC upang makakuha ng impormasyon sa iyong mga partikular na panganib sa kalusugan habang naglalakbay.

Ang gobyerno ng Dominican Republic ay nagpatupad ng mga hakbang sa kaligtasan kabilang ang pagbabakuna para sa COVID-19 at iba pang mga sakit. Ang bansa ay isa sa ilang mga lugar sa rehiyon kung saan 100% ng mga empleyado nito sa turismo ang ganap na nabakunahan. Ito ay ginawa itong isang ligtas na lugar upang maglakbay, at ito ay naging isang world benchmark para sa pagbawi ng turismo.